FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र आह्वानको प्रकृया तथा खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना ।

शिवशंकर मा.वि. र बैजनाथ मा.वि. को भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना । ( Second Publication Date: 2078/06/01)

शिवशंकर मा.वि. र बैजनाथ मा.वि. को भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना । ( Second Publication Date: 2078/06/01)

Pages