FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ आह्वानको सुचना (ठेक्का नं ०७/०८/०९/१०/ /११/१२/ २०७८/०७९)

दरभाउ आह्वानको सुचना (ठेक्का नं ०७/०८/०९/१०/ /११/१२/  २०७८/०७९)

बोलपत्र आह्वानको सुचना (ठेक्का नं.०३/०४/०५/०६/ २०७८/०७९) ।

बोलपत्र आह्वानको सुचना (ठेक्का नं.०३/०४/०५/०६/ २०७८/०७९) ।

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (चाैथाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/१६) ।

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (चाैथाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/१६)

बाेलपत्र खरिद अन्तिम मिति (२०७८/०८/२२ कार्यालय समय भित्र)

Pages