FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विभिन्न नदि/खोलाहरुमा नदिजन्य पदार्थ विक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आशयपत्रको सुचना

वडा कार्यालय भवन नगरपालिका भवन तथा सडक निर्माणका लागि E-Bidding सम्बन्धि सुचना ।

बोलपत्रको सुचना (नदी खोलाको बिक्रि कर ( रोयल्टी) ठेक्का)

नदी खोलाको बिक्रि कर ( रोयल्टी) ठेक्का

विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ(ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरान, माटो, ग्राभेल ) बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको सुचना

Pages