FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

शिवशंकर मा.वि. र बैजनाथ मा.वि. को भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

शिवशंकर मा.वि. र बैजनाथ मा.वि. को भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना ।

विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना ।

Pages