FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्वारेन्टीन अपडेट- मिति २०७७ जेठ १९ गते विहान १० बजे सम्म

आज विहान १०:०० बजे सम्म थप १२ जनालाई उद्दार गरि ल्याईए सँगै हाल (मिति २०७७/०२/१९ गते विहान १०:०० बजे)यस परशुराम नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा तपशिल बमोजिम जम्मा ७९२ जना व्यक्तिहरु रहनुभएकाे व्यहाेरा जानकारी गराईन्छ ।

क्वारेन्टीन अपडेट- मिति २०७७ जेठ १७ गते साँझ ६ बजे सम्म

आज साँझ ६:०० बजे सम्म थप २० जनालाई उद्दार गरि ल्याईए सँगै हाल (मिति २०७७/०२/१७ गते साँझ ६:०० बजे)यस परशुराम नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा तपशिल बमोजिम जम्मा ६१६ जना व्यक्तिहरु रहनुभएकाे व्यहाेरा जानकारी गराईन्छ ।

क्वारेन्टीन अपडेट- मिति २०७७ जेठ १७ गते विहान १० बजे सम्म

Pages