FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना । सूचना । सूचना ।

सूचना । सूचना । सूचना ।

जिन्सी समानहरु र नगदी बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

जिन्सी समानहरु र नगदी बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटन ।

मिति २०७९/०१/३० गते हुन गईरहेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन,२०७९ का लागी यस परशुराम नगरपालिका जोगबुडा,डडेल्धुरा मा मिति २०७९/०१/०८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय  स्थापना का साथै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको टोलिलाई नगरपालिका द्वारा स्वागत गरियो ।

Pages