FAQs Complain Problems

महाकाली नदी

Read More

महाकाली नदीमा र्याफ्टीङ्ग

Read More

भगवान परशुराम

Read More

उपभोक्ता समितिले बैंक खाता कसरि खोल्न सक्छन ?

तपसिलका कागजातहरु लगेर बैंक मा जादा उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खुल्छ |

१.योजना उपभोक्ता समितिको निर्णयको छाया कपि |

२.अध्यक्ष ,कोशाध्यक्ष र सचिवका फोटा र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |

३.खाता खोल्ने बैंकको दस्तखत नमुना फाराम |

४.सम्बन्धित बैंक लाई गाउँपालिकाको खाता खोल्ने सिफारिस पत्र |

स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना कसरि संचालन हुन्छन ?

स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना  संचालनको प्रक्रिया निम्न अनुसार हुन्छ | 

१.उपभोक्ता समिति गठन |

२.उपभोता समिति संग योजना सम्झौता |

३.उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खोल्ने |

४.काम सम्पन्न भए पछि योजना फरफारक को काम |

सिद |

घर जग्गा नामसारी सिफारिसको लागि चाहिने कागजातहरु के के हुन ?

१.घर जग्गा नामसारी सम्बन्धि बिस्तृत विवरण खुलेको निवेदन |

२.निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी|

३.मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी| ४.सर्जमिन मुचुल्का गरि बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साँची बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी|

५.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

Pages

Facebook Feed

नगर कार्यपालिका सदस्यहरु

नगर प्रमुख : श्री भीम बहादुर साउद 
मो.न. : ९८५८४२०१६६
वडा न. १० अध्यक्ष: श्री हर्क ब. कार्की
मो.न. : ९८१०६४००५४

उप-प्रमुख : श्री कलावती देवी बाेहरा
मो.न. : ९८४८६४७७४४
वडा न. ११  अध्यक्ष: श्री मान ब. महरा 
मो.न. : ९८६८४४५३६०

वडा न. १ ​अध्यक्ष: श्री शेर ब.बोहरा
मो.न. : ९८६८८६११५१
वडा न. १२ अध्यक्ष: श्री गणेश प्र. जोशी
मो.न. : ९८४८८२७९३८

वडा न. २ अध्यक्ष: श्री गगन सिंह साउद
मो.न. : ९७४९५३३९८९
कार्यपालिका सदस्य : श्री मोहन  बि.क.
मो.न. : ९८६५९११२४५

वडा न. ३ अध्यक्ष: श्री डम्बर ब. चन्द
मो.न. : ९८४८८५५०३१
कार्यपालिका सदस्य : श्री हरिना कामी
मो.न. : ९८४८८६३५३३

वडा न.४ अध्यक्ष: श्री गोपाल दत्त जोशी
मो.न. : ९८६५६९३६२०
कार्यपालिका सदस्य : श्री जानकी महरा
मो.न. : ९८१२७६०२४२

वडा न. ५ अध्यक्ष: श्री मिन ब.चन्द
मो.न. : ९८४९६४३४४६
कार्यपालिका सदस्य : श्री लक्ष्मी कामी
मो.न. : ९८४८८०३३४७

वडा न. ६ अध्यक्ष: श्री खगेन्द्र ब. सिंह
मो.न. : ९७४९५३६०८३
कार्यपालिका सदस्य : श्री धर्मेन्द्र दमाई
मो.न. : ९८१२७२०९८६

वडा न. ७ अध्यक्ष: श्री केशव ब.बोहरा
मो.न. : ९८५८७५१५६०
कार्यपालिका सदस्य : श्री महाबिर कामी
मो.न. : ९८६८४७४९५६

वडा न. ८ अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह बोहरा
मो.न. : ९८४१४८५०९५

कार्यपालिका सदस्य : श्री दुरा खाती
मो.न. : ९८४८७८६७१३

वडा न. ९ अध्यक्ष: श्री रमेश सिंह बोहरा
मो.न. : ९८०५७४२०९२
कार्यपालिका सदस्य : श्री हरिकला कोली
मो.न. : ९८६५९६३८०६ 

जन प्रतिनिधि

भिम बहादुर साउद
नगर प्रमुख
९८५८४२०१६६
कलावती देवी बाेहरा
उप– प्रमुख
९८४८६४७७४४

कर्मचारी

ईश्वरलाल शाक्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८४७६२१९७३
ई‍. हरिश ठगुन्ना
सूचना प्रबिधि अधिकृत
९८६५७११४६४

जानकारी