FAQs Complain Problems

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

अस्थायी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

आवेदन फारम अनलाईन मार्फत भर्ने सम्बन्धि जानकारी को लिङ्क

http://parshurammun.gov.np/content/सेवा-करारको-आवेदन-फारम

http://parshurammun.gov.np/ne/content/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%...

http://parshurammun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE-...