FAQs Complain Problems

परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६

राजपत्र प्रकार : 
ऐन