FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

परशुराम नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४

राजपत्र प्रकार : 
ऐन