FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

खेलकुद प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशित गरिएको सूचना

खेलकुद प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशित गरिएको सूचना