FAQs Complain Problems

आर्थिक ऐन,२०७८

परशुराम नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको आर्थिक ऐन ,२०७८ ।

राजपत्र प्रकार : 
ऐन
Supporting Documents: