FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ । 04/03/2022 - 07:59
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । 04/03/2022 - 07:55
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ 04/03/2022 - 07:50
करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ । 04/03/2022 - 07:47
उर्जा उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 04/03/2022 - 07:40
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७६ 04/03/2022 - 07:36
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि 12/21/2020 - 11:00
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ 12/21/2020 - 10:58
आर्थिक ऐेन २०७७ 09/29/2020 - 16:36
अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६ 09/29/2020 - 16:36

Pages