FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८ 01/01/2023 - 16:36
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी नियमावली , २०७८ । 04/03/2022 - 09:09
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि ,२०७६ । 04/03/2022 - 09:06
सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि, २०७७ । 04/03/2022 - 09:03
वालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ । 04/03/2022 - 09:00
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 04/03/2022 - 08:57
व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७६ । 04/03/2022 - 08:55
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ । 04/03/2022 - 08:51
बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:47
नदी तथा अन्य सार्बजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:43

Pages