FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

News and Notices

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सुचना ।

खेलकुद प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशित गरिएको सूचना

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको दोश्रो त्रैमासिकको प्रगती विवरण ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मंसिर र पौष महिनाको विवरण विवरण सार्कोवजनिक गरिएको बारे ।

एकल महिला आयआर्काजन कार्यक्रमका लागि सहभागी छनौट गरि पठाईदिने बारे सूचनामा उल्लेखित वडा कार्यालयहरुलाई सूचना ।

बुनाई सीप विकास तालिमका लागि सहभागी छनौट गरि पठाईदिने बारे सूचनामा उल्लेखित वडा कार्यालयहरुलाई सूचना ।

Procurement of Desktop Computer, Printer, Scanner and 4G Wireless Dongle for Strengthining and SP System of ward offices को सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

आ.स्वा.से.के. वडा न‌‍. १० कुर्मुल्ले भवन निर्माणको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

खेलकुद प्रशिक्षक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

खेलकुद प्रशिक्षक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages